10 tháng 3, 2014

NHỊP SỐNG IRS: Thông báo kết quả đấu giá Công ty cổ phần Công trình Đường thủy - Vinawaco

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia xin thông báo kết quả bán đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Công trình Đường thủy – Vinawaco như sau:

1.      Tổng lượng cổ phần đưa ra đấu giá
Trong đó nhà đầu tư nước ngoài được phép mua:
956.163
956.163
cổ phần
cổ phần
2.      Mệnh giá:
            10.000
đồng/cổ phần
3.      Giá khởi điểm:
11.500
đồng/cổ phần
4.      Tổng số lượng NĐT đăng kí tham gia:
08
NĐT
5.      Tổng khối lượng đăng kí mua:
3.914.489
cổ phần
6.      Tổng số NĐT đã đặt giá:
08
NĐT
7.      Giá đặt mua cao nhất:
26.100
đồng/cổ phần
8.     Giá trúng cao nhất:
26.100
đồng/cổ phần
9.     Giá trúng thấp nhất:
26.100
đồng/cổ phần
10.   Giá đấu thành công bình quân:
26.100
đồng/cổ phần
11. Tổng khối lượng cổ phần bán được:
956.163
cổ phần
12. Khối lượng cổ phần còn lại:
00
cổ phần
13. Tổng giá trị cổ phần bán được:
24.955.854.300
đồng

0 comments: