25 tháng 3, 2014

XẢ STRESSS: Nhắn tìm người thân


.
.
.
.
.
.

Đặc điểm nhận dạng:
- Tên: Tiền
- Mặt có xăm hình Bác Hồ
Đã bỏ nhà đi cách đây 2 hôm, sau một lần ăn chơi.

* Ai thấy anh Tiền ở đâu, xin làm ơn nhắn giúp: Tiền ở đâu về nhà ngay, em Ví đang bệnh nặng lắm!

Lời nhắn Ví: "Tiền ơi về đi anh". I miss you so muchhhhhhhhhhh!!!!!

0 comments: