13 tháng 11, 2013

NHỊP SỐNG IRS: Thông báo bán đấu giá cổ phần Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

Tên tổ chức đấu giá: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
- Địa chỉ: 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn và cấp các khoản vay ngắn, trung, dài hạn.
- Vốn điều lệ: 8.848.078.710.000 đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.800 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 24.033.426 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 24.033.426 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức. cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8g30 ngày 06/11/2013 đến 15g30 ngày 26/11/2013
+ Địa điểm: Các đại lý đấu giá (Danh sách kèm theo Quy chế đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ ngày 29/11/2013
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian (8h30): ngày 02/12/2013
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 03/12/2013 đến 16g ngày 12/12/2013
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 04/12/2013 đến ngày 09/12/2013

 (Mọi thông tin chi tiết về Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá, nhà đầu tư có thể tham khảo trên website: www.irs.com.vn)


Tài liệu đính kèm0 comments: