13 tháng 11, 2013

NHỊP SỐNG IRS: Thông báo kết quả phiên đấu giá bán trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam do Tổng công ty Hàng không Việt Nam nắm giữ

Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng gia thông báo kết quả đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty xây dựng Thăng Long tại CTCP Xây dựng số 6 Thăng Long được tổ chức vào ngày 08/11/2013 như sau:
1.      Thông tin chung về đợt đấu giá:
Số lượng cổ phần chào bán:                                                     367.200 cổ phần
Mức giá khởi điểm:                                                                  10.000 đồng/cổ phần
2.      Đăng ký tham gia đấu giá:
-          Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:                        02 nhà đầu tư
      Trong đó:
      Số nhà đầu tư là cá nhân trong nước:                                       01 nhà đầu tư
      Số nhà đầu tư là tổ chức trong nước:                                        01 nhà đầu tư
      Số nhà đầu tư nước ngoài:                                                       00 nhà đầu tư
-          Số lượng cổ phần đăng ký mua:                                               368.200 cổ phần
-          Tổng số tiền đặt cọc thu được:                                     368.200.000 đồng
3.      Kết quả đấu giá:
-          Số lượng nhà đầu tư bỏ phiếu hợp lệ:                                      02 nhà đầu tư
-          Số lượng nhà đầu tư trúng đấu giá:                                           02 nhà đầu tư
-          Số lượng nhà đầu tư không trúng đấu giá:                                00 nhà đầu tư
-          Mức giá trúng:
Mức giá trúng cao nhất:                                                           10.100 đồng/cổ phần
Mức giá trúng thấp nhất:                                                          10.000 đồng/cổ phần
-          Số lượng cổ phần bán được:                                                    367.200 cổ phần
-          Tổng giá trị cổ phần bán được:                                                3.672.100.000 đồng
4.      Thời gian nộp tiền mua trái phiếu: ngày 11/11/2013 đến 16h00 ngày 15/11/2013

Trân trọng thông báo!

0 comments: