6 tháng 2, 2014

NHỊP SỐNG IRS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM, với chức năng của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.     Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
      Địa chỉ:                     Số 52 Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
      Điện thoại:                (84-4)  3747 4748                     Fax:      (84-4) 3843 1346
Ngành nghề kinh doanh chính:
-         Đầu tư xây dựng và kinh doanh các hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường ...
-         Thi công, tổng thầu EPC các công trình cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường và các công trình hạ tâng kỹ thuật đô thị; sản xuất công nghiệp bao gồm sản xuất và kinh doanh nước thô, nước sinh hoạt ...
-         Đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở, văn phòng cho thuê và dịch vụ thương mại.
-         Tư vấn, tổng thầu tư vấn thiết kế hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường.
Vốn điều lệ dự kiến:      800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng)
      Trong đó:
-         Cổ phần Nhà nước:                   57.100.000 cổ phần
-         Cổ phần CBCNV:                        419.500 cổ phần
-         Cổ phần bán đấu giá:                      22.480.500 cổ phần
2.     Số lượng cổ phần chào bán:       22.480.500 cổ phần (tương ứng 2 8 , 10 % vốn điều lệ dự kiến)
3.     Mệnh giá:                                           10.000 đồng/cổ phần
4.     Giá khởi điểm:                                    10. 2 00 đồng/cổ phần
5.     Điều kiện tham dự đấu giá:           Tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài đủ điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam .
6.     Tổ chức tư vấn:            Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội
7.     Tổ chức bán đấu giá:    Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
8.     Địa điểm nhận bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá:
9.     Tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các đại lý đấu giá được quy định trong Quy chế đấu giá
10.  Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
      Từ ngày từ ngày 10 tháng 02 năm 2014 đến  ngày 26 tháng 02 năm 2014 ( Sáng từ 8h30 – 11h00; chiều từ 13h30 – 15h30 các ngày làm việc).
      Tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế đấu giá.
11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
        Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký, chậm nhất 16h00 ngày 03 tháng 03 năm 2014.
12.     Thời gian và địa điểm bán đấu giá:
        Thời gian tổ chức đấu giá:          8h30 ngày 05 tháng 03 năm 2014
        Địa điểm tổ chức đấu giá:          SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
                        Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

0 comments: