10 tháng 2, 2014

NHỊP SỐNG IRS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Công trình Đường thủy - Vinawaco

1- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công trình Đường thủy - Vinawaco
2- Địa chỉ trụ sở chính: Số 159, phố Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
3- Số điện thoại: (84-4) 38561482
4- Số Fax: (84-4) 38562197
5- Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: không có
6- Cổ phiếu chào bán: 
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công trình Đường thủy - Vinawaco
- Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng đăng ký chào bán: 956.163 cổ phần
7- Khối lượng vốn cần huy động (tính theo giá khởi điểm): 10.995.874.500 đồng
8- Mục đích huy động vốn: bổ sung vốn lưu động
9- Giá bán ra công chúng: thực hiện bán đấu giá ra công chúng theo Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Công trình Đường thủy - Vinawaco
- Giá khởi điểm: 11.500 đồng/cổ phần
- Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc: Xác định theo giá đặt mua từ cao xuống thấp, nhà đầu tư đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó.
10- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần, tối đa: 956.163 cổ phần
11- Thời hạn nhận đăng ký mua:   Từ ngày 07/02/2014 đến ngày 27/02/2014
12- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch: 
Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia
Địa chỉ : Số 30 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : (84-4) 3.944.6666   Fax: (84-4) 3.944.8071
Website : www.irs.com.vn
13- Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: 
Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Công trình Đường thủy - Vinawaco 
Số tài khoản: 21210000133548
Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Hồ
14- Tổ chức đấu giá:
Tổ chức bán đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia
Thời gian bán đấu giá: 15h30 ngày 06 tháng 03 năm 2014
Địa điểm bán đấu giá: Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia

0 comments: