20 tháng 10, 2010

Truyện ngắn: Bởi vì bà ấy là một người mẹ

Trên đường hành quân, những người lính nhìn thấy một người phụ nữ bẻ miếng bánh mì thành những mảnh nhỏ và đưa cho những đứa con của mình. Chúng thèm thuồng ngấu nghiến những mẩu bánh mì đó.
- Bà ấy chẳng giữ lại gì cho mình cả -Người sĩ quan lẩm bẩm.
- Có lẽ vì bà ấy không đói - Một người lính nói.
- Bởi vì bà ấy là một người mẹ - Người sĩ quan trả lời.
(Victor Hugo)

0 comments: