11 tháng 4, 2012

NHỊP SỐNG IRS: UBCK Nhà nước chính thức chấp thuận triển khai giao dịch ký quỹ tại IRS

Theo thông tin từ UBCK Nhà nước vào ngày 9/4/2012, UBCK NN đã nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo thực hiện giao dịch ký quỹ của Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS).

Như vậy, kể từ ngày 9/4/2012, IRS đã được UBCK Nhà nước chính thức chấp thuận triển khai giao dịch ký quỹ dành cho các nhà đầu tư.

0 comments: