20 tháng 4, 2012

Nhịp sống IRS: UBCK Nhà nước cấp giấy phép điều chỉnh cho CTCK IRS thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính


Ngày 19/4/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành giấy phép điều chỉnh số 80/GPĐC-UBCK điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 58/UBCK-GPHĐKD ngày 06 tháng 7 năm 2007 do Chủ tịch UBCK Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phầnChứng khoán Quốc tế Hoàng Gia với nội dung như sau: 
-Trụ sở chính: Số 8 Cao Đạt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Với việc UBCK Nhà nước chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, kể từ ngày 23/4/2012, IRS sẽ chính thức hoạt động và giao dịch tại địa điểm mới.

UBCK NN chấp thuận IRS thay đổi trụ sở chính

0 comments: