1 tháng 4, 2011

NHỊP SỐNG IRS: IRS thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ nghỉ giao dịch từ thứ Hai (ngày 11/4/2011) đến hết thứ Ba (ngày 12/4/2011) và tổ chức giao dịch trở lại từ thứ Tư (ngày 13/4/2011).

Theo đó, CTCP Chứng khoán IRS cũng sẽ nghỉ giao dịch từ thứ Hai (ngày 11/4/2011) đến hết thứ Ba (ngày 12/4/2011) và tổ chức giao dịch trở lại từ thứ Tư (ngày 13/4/2011).

IRS xin trân trọng thông báo!

0 comments: