27 tháng 4, 2011

XẢ STRESS: Thiên đường trong mắt... anh

1. Thiên đường trong mắt... anh (1)
Giáo sư hỏi cả lớp: - Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà thơ Anh Milton?
Một nam sinh viên nhanh nhẩu phát biểu:
- Sau khi kết hôn, nhà thơ viết tác phẩm "Thiên đường đã mất". Đến khi vợ ông mất, ông viết tác phẩm "Thiên đường trở lại"

2. Thiên đường trong mắt... anh (2)
Hai ông chồng ngồi kể khổ với nhau về chuyện vợ con. Một ông rầu rĩ nói:
- Nhiều lúc tôi muốn chết quách cho rồi. Không biết trên thiên đường có đàn bà không nhỉ?
Ông kia trợn mắt:
- Vớ vẩn! Có đàn bà sao còn gọi là thiên đường được!

3. Thích cách suy nghĩ của cô
- Cô giáo hỏi: Cái gì treo trên tường mà hình vuông?
- Học sinh: Thưa cô cái đồng hồ.
- Cô giáo: Sai, bức tranh, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em.
- Cô giáo: Thế cái gì trong nhà mà có 4 chân?
- Học sinh: Thưa cô, cái bàn.
- Cô giáo: Sai, ý cô là cái ghế, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em?
- Học sinh: Thưa cô em có một câu hỏi "Cái gì hình trụ dài, đầu đỏ, để trong quần của người đàn ông, thỉnh thoảng họ mang ra dùng?"
Bốp, bốp, bốp...Cô giáo tát học sinh 3 cái.... Cô cấm em không được hỗn...
Dù rất đau học sinh vẫn tươi cười, thưa cô: Đó là que diêm…nhưng em thích cách suy nghĩ của cô.

0 comments: