17 tháng 9, 2010

Thông báo về lịch học Lớp Phân tích Kỹ thuật

Buổi học đầu tiên về Phân tích Kỹ thuật do IRS tổ chức sẽ bắt đầu vào 8h00 sáng Chủ Nhật, ngày 19/9/2010 tại Sàn Giao dịch Công ty. Kính mời Quý Nhà đầu tư tham dự!

0 comments: