29 tháng 11, 2010

Tấu hài theo nhạc phẩm "Bà tôi"

Bà tôi đưa tôi đi vào sàn, đúng hôm sàn nổi một trận sóng to
Này là Hòa Phát, Kim Long, ôi ôi Việt Hàn
Rồi là Phũ Mỹ, Vinashin, TNG
Người ta tranh mua, tranh mua, tranh mua, tranh mua...

Ngày hôm sau tôi lên sàn ngồi, sàn Hà, sàn Hồ giảm mạnh xuống sâu
Nào là lệnh bán đua nhau phi ra ầm ầm
Này là cổ phiếu đua nhau liêu xiêu sập sàn
Người ta tranh nhau, chen nhau đi bán, không mua...

Nhớ ngày xưa, từng đợt sóng cao cao cao cao cao
Thế mà nay, vừa mới nhảy vào thì Index nó lại down
Cười cười một chuỗi biệt thự Hồ Tây
Có vàng có đất để ta tiêu xài
Có cả xe hơi để đi cưa gái
Bà ví chứng khoán như cả gia tài
Ông ví cổ phiếu như là cô gái
Tôi ví ôm chứng như là nghịch dại
Chứng lên kẻ chợ có buồn được đâu
Ra về lúc lắc héo mòn một xâu
Ra về lúc lắc héo mòn một xâu...

Chiều qua tôi đi nghe nhận định, Việt bảo sắp có một trận sóng to
Chiều nay tôi lại đi nghe nhận định, Cụ lại bảo có trận sóng to
Chiều mai tôi sẽ đi nghe nhận định, chắc Mrs Hằng bảo có trận sóng to
Chiều kia tôi quyết đi nghe nhận định, bác Tuấn bảo có trận sóng thần đấy ơi...

1 comments:

hello I was luck to seek your Topics in digg
your topic is fine
I obtain much in your theme really thanks very much
btw the theme of you website is really terrific
where can find it