24 tháng 11, 2010

Thư giãn


Giáo sư đang giảng bài về đạo đức cho sinh viên, ông đặt câu hỏi:
- Nếu bây giờ có một túi tiền và một túi đạo đức rơi trên đường, các em sẽ nhặt túi nào?
Một sinh viên lễ phép đứng lên trả lời:
- Thưa thầy, em sẽ nhặt túi tiền!
- Chẹp, thời nay các cô các cậu thật là thực dụng! Nếu là tôi, tôi sẽ nhặt túi đạo đức - Thầy giáo kêu lên
Học sinh thanh minh:
- Đành phải vậy thôi thầy ạ, theo lẽ tự nhiên thì ai thiếu cái gì thì nhặt cái đó mà thầy!
(St)

1 comments:

mấy chuyện cười này cũ wa em ạ.
tìm chuyện nào mới hơn chút đi.