26 tháng 11, 2010

Thư giãn: Báo cáo khoa học

Sau nhiều năm nhiên cứu về các đề tài khoa học, 3 nước Việt - Mỹ - Nga tổ chức báo cáo.
- Người Mỹ nói: Chúng tôi đã chế tạo ra loại tầu con thoi mới có thể bay đến chạm vào mặt trời.
Mọi người nhao nhao: Không thể được, sao mà chạm vào được, nếu cham vào sẽ cháy ngay.
- Người Mỹ đính chính: Ồ! Tất nhiên là với sai số 2 km.
- Người Nga nói: Chúng tôi chế tạo được loại tầu ngầm có thể lặn đến chạm đáy biển kể cả vực sâu nhất.
Mọi người nhao nhao: Không thể được, sao mà chạm vào được, nếu chạm vào sẽ bục ngay.
Người Nga đính chính: Ồ! Tất nhiên là với sai số 2 cm.
- Đại diện của Việt Nam nói: Chúng tôi đã nghiên cứu ra cách đẻ mới. Phụ nữ Việt Nam hiện nay đẻ bằng rốn.
Mọi người nhao nhao: Không thể được, không thể đẻ bằng rốn được.
- Người Việt Nam đính chính: Ồ! Tất nhiên là với sai số 20 cm.
(St)

0 comments: