1 tháng 3, 2012

NHỊP SỐNG IRS: IRS thông báo đổi thời gian giao dịch trên HSX và HNX (từ ngày 05/03/2012)

Căn cứ vào Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HSX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều, Công ty Chứng khoán IRS trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian giao dịch như sau:

Thời gian giao dịch hàng ngày được thực hiện từ 9h00 đến 14h15 (thời gian nghỉ giữa giờ từ 11h30 đến 13h00) các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao Động. HSX và HNX sẽ tiến hành triển khai thí điểm việc kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều trong vòng 03 tháng, thời điểm bắt đầu áp dụng kể từ ngày 05/03/2012.

Bên cạnh đó, cả hai Sở Giao dịch sẽ thực hiện hủy bỏ hình thức thanh toán trực tiếp T+1 đối với các giao dịch thỏa thuận có khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên khi triển khai kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều.

IRS trân trọng thông báo và kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch thành công!

0 comments: