4 tháng 1, 2010

1 comments:

Hôm đầu năm cụ rùa nổi ở Hồ Gươm y như rằng CK hôm nay tăng điểm mạnh.
Hoa đẹp, lòng ngươid cũng rạng rỡ như hoa các pác nhỉ