8 tháng 1, 2010

Treo việc là treo cổ


Bạn để một việc gì đó trong đầu quá lâu mà chưa thực hiện nó, rồi cứ nhắc đi nhắc lại công việc đó khác nào bạn đang lãng phí một vùng bộ nhớ, lãng phí tâm trí để đầu tư quan tâm vào công vấn đề đó, lãng phí thời gian để suy nghĩ một việc mà có thể nó chẳng quan trọng gì.

Đó chính là suy nghĩ lặp, cái đầu của chúng ta cần để tư duy suy nghĩ về nhiều việc khác nhưng nếu suốt ngày chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ "Viết đi; viết đi; viết đi ..." hay "Nộp báo cáo; Nộp báo cáo; Nộp báo cáo ....". Chúng ta thường không để ý đến tác hại của kiểu suy nghĩ này nên thường xuyên mắc phải. Tại sao chúng ta không hoàn thành luôn đi vì kiểu gì chúng ta chẳng phải làm nó:

"Không làm cũng được, không làm
Không làm không được, làm ngay tức thì"

(St)

0 comments: