9 tháng 3, 2010

Mùa thu lá có vàng thêm?

Ngày xưa qua rồi
một khoảng lặng em mang
như chiếc lá
phai vàng trong chiều tím
như hoàng hôn
nắng...
qua mùa ngọt lịm
như cung trầm dạo phím nhạc
mùa thu...

Em đã từng
là một kẻ mộng du
lang thang mãi trong mịt mù xa xẩm
em đã từng
ôm vào bao hụt hẫng
cho con đường chẳng ẩn được màn đêm

Mùa thu về
lá vàng có vàng thêm?
sương tháng tám
có mềm hơn không nhỉ?
và cơn ngâu
lại về như vốn dĩ?
heo may đồng hành
hay nghỉ ở nơi nao?

Như bây giờ
đất vẫn thấp
trời vẫn cao
thu đến rồi đi
làm thế nào thay đổi?
lá phai vàng
phải mùa thu có lỗi?
xao xác lòng chiều
do gió thổi mà nên?

Ngày xưa qua rồi
đêm xuống
mặt trời lên
cánh chim bay
cho nền trời không đơn lẻ
ngày xưa qua rồi
vượt qua được không?
khó mà như dễ
chẳng có điều gì là không thể
từ nghị lực bản thân!


Song Duy

0 comments: