1 tháng 12, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Hạnh phúc khi cuộc đời là những chuyến đi

Nếu một ngày bạn thấy cuộc sống xô bồ quá, trôi nhanh quá, sống gấp quá thì hãy chầm chậm lại nhé để hòa mình vào một chuyến đi, ngọt ngào và nhẹ nhàng để mỗi tháng ngày trôi đi không vô nghĩa để thấy yêu cuộc sống này hơn, yêu đất mẹ Việt Nam nhiều hơn.

Hạnh phúc khi cuộc đời là những chuyến đi
Bắt cá
Hạnh phúc khi cuộc đời là những chuyến đi
Bên những cột mốc
Hạnh phúc khi cuộc đời là những chuyến đi
Hoàng hôn
Hạnh phúc khi cuộc đời là những chuyến đi
Và bình minh trên biển
Hạnh phúc khi cuộc đời là những chuyến đi
Hạnh phúc khi cuộc đời là những chuyến đi
Chợ phiên
Hạnh phúc khi cuộc đời là những chuyến đi
Hạnh phúc khi cuộc đời là những chuyến đi
Hạnh phúc khi cuộc đời là những chuyến đi
Hạnh phúc khi cuộc đời là những chuyến đi
Hạnh phúc khi cuộc đời là những chuyến đi
Hạnh phúc khi cuộc đời là những chuyến đi
Hạnh phúc khi cuộc đời là những chuyến đi
Thả hồn vào thiên nhiên
Hạnh phúc khi cuộc đời là những chuyến đi
Trầm tư
Hạnh phúc khi cuộc đời là những chuyến đi
Đồng đội
Hạnh phúc khi cuộc đời là những chuyến đi
Trên trời cao

0 comments: