1 tháng 12, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: "Ngày mới" - Bài thơ về tình yêu cuộc sống!


Ngày mới

Tôi ra ngoài ngõ
Đón ngày của tôi
Thấy con chim nhỏ
Đánh rơi gió đồi.

Tôi sang chợ gạo
Đong một mùa no
Thấy người ta gói
Thật thà đem cho.

Tôi ra đồng xanh
Hái sương trên búp
Thấy nhựa đời tươi
Xôn xao mừng giúp.

Tình tang tôi hát
Ru ngày của tôi
Tôi gánh tôi vác
Xênh xang lộc trời.

NGUYỄN BÍCH LAN

0 comments: