2 tháng 12, 2013

NHỊP SỐNG IRS: IRS thông báo về Hệ thống Tổng đài Tự động mới

Công ty Cổ phần Chứng khoán IRS trân trọng thông báo tới Quý Nhà đầu tư về việc ra mắt Hệ thống Tổng đài Tự động mới.

Bắt đầu từ hôm nay (2/12/2013)Hệ thống Tổng đài Tự động của IRS chính thức đi vào hoạt động với số máy Tổng đài là: 04.3944 6865. 

Số máy Tổng đài cũ: 04.3944 6666 đã được sử dụng làm số máy đặt lệnh, không sử dụng cho việc giải đáp thắc mắc và các công việc khác.

Chi tiết số máy của các Phòng/ban IRS như sau:

Số 1 :Phòng Tư vấn Đầu tư​
Số 2 : Phòng Dịch vụ Chứng khoán
Số 3 : Phòng Công nghệ Thông tin
Số 5 :
Phòng Tài chính Kế toán & Kiểm soát Nội bộ​
Số 6 : Phòng Hành chính Nhân sự
Số 8 : Phòng Marketing 
Số 9 : Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp.

IRS xin trân trọng thông báo!

0 comments: