11 tháng 12, 2013

NHỊP SỐNG IRS: Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Môi trường và Dịch vụ Đô thị Thành phố Ninh Bình

1.   Tên công tyCÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ NINH BÌNH
Địa chỉ trụ sở chính        Đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

2.   Ngành nghề kinh doanh chínhThu gom rác thải không độc hại; Thoát nước và xử lý nước thải; Thu gom rác thải độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại; Tái chế phế liệu; Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, bảng thông tin điện tử; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ; Hoạt động của các tổ chức tôn giáo; Khai thác, xử lý và cung cấp nước.

3.   Vốn điều lệ: 16.728.430.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ bảy trăm hai mươi tám triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng)
          Trong đó:
-       Cổ phần Nhà nước năm giữ: 1.104.076 cổ phần
-       Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần
-       Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 222.800 cổ phần
-       Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần
-       Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 345.967 cổ phần

4.   Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

5.   Tổ chức bán đấu giá  CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia - IRS
    Địa chỉ                      : Số 30 Nguyễn Du, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

6.    Điều kiện tham dự đấu giá: nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính Phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

7.    Thời gian và địa điểm phát đơn: từ ngày 08h30’ ngày 05/12/2013 đến 15h30’ ngày 18/12/2013
(Sáng từ 8h30’ - 11h00; chiều từ 13h30’ – 15h30’ các ngày làm việc)
Tại trụ sở chính của CTCP Chứng khoán Quốc Tế Hoàng Gia – IRS
Tại trụ sở chính của CT TNHH MTV Môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình.

8.   Thời gian và địa điểm nộp đơn và tiền đặt cọc: từ 08h30’ ngày 5/12/2013 đến 15h30’ ngày 18/12/2013
     (Sáng từ 8h30’ - 11h00; chiều từ 13h30’ – 15h30’ các ngày làm việc)
Tại trụ sở chính của CTCP Chứng khoán Quốc Tế Hoàng Gia – IRS
Tại trụ sở chính của CT TNHH MTV Môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình.

9.    Thời gian và địa điểm bán đấu giá :
Tại trụ sở chính của CT TNHH MTV Môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình
Địa chỉ: Đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Thời gian: 9h30 ngày 25/12/2013. 

Tài liệu đính kèm: 

0 comments: