11 tháng 12, 2013

NHỊP SỐNG IRS: Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Xí nghiệp In Thái Bình

 1.    Tên công ty : XÍ NGHIỆP IN THÁI BÌNH
          Địa chỉ trụ sở chính          Số 333 Phố Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
2.    Ngành nghề kinh doanh chínhIn tổng hợp; In sách, báo, tạp chí, văn hóa phẩm, các loại chứng từ biểu mẫu quản lý kinh tế xã hội và những ấn phẩm khác.
3.    Vốn điều lệ: 5.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ năm trăm triệu đồng). Trong đó:
-       Cổ phần Nhà nước năm giữ: 0 cổ phần – chiếm 0% vốn điều lệ
-       Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 200.000 cổ phần – chiếm 36,36% vốn điều lệ
-       Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 148.700 cổ phần – chiếm 27,04% vốn điều lệ
-       Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 201.300 cổ phần - chiếm 36,6% vốn điều lệ
4.    Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
5.    Tổ chức bán đấu giá       CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
    Địa chỉ                        : Số 30 Nguyễn Du, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại                    : (84 4) 3 9446666 Máy lẻ 992/998/998     Fax: (84 4) 3 9448071
6.     Điều kiện tham dự đấu giá: nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính Phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
7.     Thời gian và địa điểm phát đơn: từ ngày 09h00’ ngày 11/12/2013 đến 15h30’ ngày 02/01/2014
Tại trụ sở của CTCP Chứng khoán Quốc Tế Hoàng Gia và Trụ sở của Xí nghiệp In Thái Bình
8.     Thời gian và địa điểm nộp đơn và tiền đặt cọc: : từ 09h00’ ngày 11/12/2013 đến 15h30’ ngày 02/01/2014
Tại trụ sở của CTCP Chứng khoán Quốc Tế Hoàng Gia và Trụ sở của Xí nghiệp In Thái Bình
9.     Thời gian và địa điểm bán đấu giá:
9h30 ngày 09/01/2014 Tại trụ sở XN In Thái Bình - Số 333 Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
10.  Thông báo mời tham gia nhà đầu tư chiến lược
10.1Điều kiện trở thành Nhà đầu tư chiến lược
o   Phải có mức vốn để mua hoặc đấu giá ít nhất 70.000 cổ phần của Công ty cổ phần In Thái Bình;
o   Phải có cam kết bằng văn bản trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về: chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm;
o   Cổ phần của Nhà đầu tư chiến lược là cổ phần ghi danh, không được chuyển nhượng trong thời gian 05 (năm) năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
o   Nhà đầu tư chiến lược nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đặt mua theo giá khởi điểm bán đấu giá công khai (10.000 đồng/ cổ phần) cùng thời điểm đăng ký tham gia trở thành nhà đầu tư chiến lược.
10.2 Hồ sơ đăng ký nhà đầu tư chiến lược
o   Giấy đề nghị đăng ký tham gia trở thành nhà đầu tư chiến lược
o   Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân (đối với cá nhân) hoặc Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức);
o   Bản cam kết bằng văn bản trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa; Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời gian tối thiểu 05 (năm) năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
10.3 Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
 Thời gian: từ ngày 09h00’ ngày 11/12/2013 đến 15h30’ ngày 02/01/2014
Địa điểm: Tại trụ sở của CTCP Chứng khoán Quốc Tế Hoàng Gia và Trụ sở của Xí nghiệp In Thái Bình

0 comments: