26 tháng 4, 2010

Bằng Lăng tím yêu thương...

Em thích nhất màu hoa tím Bằng Lăng
Những cánh hoa mang nổi buồn lãng mạn
Được viết rất nhiều trong thi ca âm nhạc
Làm tôi - kẻ vô tình - cũng thấy yêu hoa...


IPB Image

IPB Image

IPB Image
IPB Image

IPB Image
IPB Image
IPB Image

IPB Image

IPB Image

IPB Image

2 comments:

Bằng lăng giấu điều gì trong sắc tím
Mà tím đến tận cùng, tím mãi hư không
...

http://www.youtube.com/watch?v=bqyXJXf2AKg&feature=fvsr


http://www.youtube.com/watch?v=RXXCqfgHnGw&feature=related

(VănVo)