12 tháng 4, 2010

"Bước nhảy hoàn vũ" tại IRS

Cặp đội Khanh Cương - Thanh Tâm uyển chuyển với vũ điệu Cha cha cha


Bước nhảy Mumbo sôi động của Vũ Sư Bùi Văn Đính và Vũ Lệ Thanh

0 comments: