27 tháng 9, 2013

NHỊP SỐNG IRS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị sở hữu và được ủy quyền chào bán tại Công ty Cổ phần Xi măng Đô Lương

Căn cứ Đơn đăng ký bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị sở hữu và được ủy quyền chào bán tại Công ty Cổ phần Xi măng Đô Lương, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
 1. Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐÔ LƯƠNG
Địa chỉ : Xã Bài Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : (038) 3 696 300 Fax: (038) 3 696 400
2. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, mua bán xi măng; Khai thác, mua bán nguyên, nhiên, vật liệu và các phụ gia phục vụ xi măng; Xây dựng và lắp đặt các công trình phục vụ xi măng; Mua bán vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất xi măng; Vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy.
3. Vốn điều lệ : 450.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)
4. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của TCT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ SỞ HỮU VÀ ĐƯỢC ỦY QUYỀN CHÀO BÁN TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG ĐÔ LƯƠNG do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.
5. Tổ chức tư vấn : CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB
6. Cổ phiếu chào bán:
- Tổng số cổ phần bán đấu giá : 7.445.227 cổ phần
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 VND
- Giá khởi điểm : 10.000 VND
- Số lượng cổ phần mua tối thiểu : 100 cổ phần
7. Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: tại các đại lý đấu giá của HNX
( Vui lòng xem thông báo tại website: www.acbs.com.vn; www.hnx.vn hoặc www.hud.com.vn )
8. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền cọc: từ ngày 25/09/2013.đến ngày 14/10/2013
( Sáng từ 8h30 -11h00, chiều từ 13h30 – 15h30 các ngày làm việc )
9. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 16h00 ngày 17/10/2013
10. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá
- Thời gian : 8h30 ngày 21 tháng 10 năm 2013
- Địa điểm : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Tài liệu đính kèm:
Bản Công bố thông tin
Quy chế đấu giá
Đơn đăng ký tham gia của nhà đầu tư trong nước
Đơn đăng ký tham gia của nhà đầu tư nước ngoài
Đơn đề nghị hủy
Mẫu giấy ủy quyền

0 comments: