12 tháng 9, 2013

XẢ STRESS: Xả stressssss khi thị trường lao dốc[Sau Lưng Người Đàn Ông]

1. Sau lưng người đàn ông đẹp zai là người đàn bà (dễ) mang thai.

2. Sau lưng người đàn ông thành công là người đàn bà ngồi không...

3. Sau lưng người đàn ông ngoại tình là người đàn bà ngồi rình..

4. Sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại...

5. Sau lưng người đàn ông lắm tài là nhiều người đàn bà chân dài..

6. Sau lưng người đàn ông bất lực là người đàn bà rất bực...

7. Sau lưng người đàn ông hư đốn là người đàn bà thiếu thốn..

8. Sau lưng người đàn ông nhu nhược là người đàn bà láo xược..

9. Sau lưng người đàn ông đi xa là người đàn bà trăng hoa...

(St)

0 comments: