12 tháng 2, 2010

1 comments:

Và xin chúc thế giới an lành
Một mùa xuân yêu thương dâng đầy
................................
Yên vui trần gian dù mình cô đơn !