15 tháng 1, 2013

NHỊP SỐNG IRS: IRS tổ chức chương trình "Phân tích kỹ thuật trong đầu tư CK"

Nhằm hỗ trợ Nhà đầu tư công cụ phân tích kỹ thuật - một chỉ báo quan trọng đối với các nhà đầu tư CK, IRS tổ chức chương trình "Phân tích kỹ thuật trong đầu tư CK" dành cho các NĐT IRS. Chương trình do Phòng Tư vấn đầu tư IRS thực hiện.


  • Thời gian: 14h30 - 16h00 Thứ 3, 5, 6 (15, 17, 18/1/2013)
  • Địa điểm: Sàn giao dịch tầng 1, 30 Nguyễn Du - Hà Nội


IRS trân trọng kính mời Quý NĐT tham dự.

0 comments: