4 tháng 1, 2013

NHỊP SỐNG IRS: Triển khai sản phẩm Margin tại IRS

Công ty chứng khoán quốc tế Hoàng Gia xin thông báo: Kể từ ngày 3/1/2013, chúng tôi chính thức triển khai sản phẩm giao dịch ký quỹ chứng khoán (MARGIN) cho khách hàng. Thông tin chi tiết và danh mục chứng khoán được phép cầm cố được đính kèm trong thông báo!
 http://www.mediafire.com/view/?vq6gvr9vxb9xy6c

0 comments: