21 tháng 1, 2013

XẢ STRESS: Đuổi hình bắt chữ cùng IRS

Xin mời Quý vị và NĐT cùng tham gia "bắt chữ" các hình dưới đây. Giải thưởng sẽ được trao cho người đoán đúng và nhanh nhất.

 Hình 1:


Hình 2:

Hình 3:

Hình 4:

Hình 5:

0 comments: