30 tháng 9, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Bài hát hay "Điều giản dị"

Cảm ơn nhạc sỹ Phú Quang, cảm ơn một quãng đời đã qua có em, có tôi và có một điều giản dị...

0 comments: