28 tháng 9, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Những điều nhỏ nhoi

Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng...
Bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng...
Yêu sao những tiếng cười, và những khi bên người...

0 comments: