12 tháng 1, 2012

NHỊP SỐNG IRS: TÁO... HÉOOOOOOOOOOO 2011

Hãy đến với IRS để đón xem chương trình hài đặc sắc "TÁO HÉO 2011" vào 17h00 ngày 13/01/2012 tại Sàn Giao dịch Công ty!!!