29 tháng 11, 2012

CÔNG BỐ THÔNG TIN: THAY ĐỔI TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty chứng khoán IRS trân trọng thông báo:
Kể từ ngày 29/11/2012, IRS miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP chứng khoán quốc tế Hoàng Gia đối với ông Nguyễn Trọng Tuấn, và bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán quốc tế Hoàng Gia cho ông Trần Hữu Chung
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

1 comments:

Thay đổi cũng tốt phải không chú,