14 tháng 11, 2012

XẢ STRESS: NHỮNG HÌNH ẢNH CHỈ CÓ TẠI VIỆT NAM


Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (133), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Không biết căn nhà này có qua được cơn bão nào không?

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (133), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Nhà nghèo nhưng tâm hồn không nghèo.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (133), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Ngồi thế này ngắm cảnh cho thích.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (133), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Mượn tạm cái mũ của chồng ra oai tí.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (133), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Chớ bác nào dại mà "nội" xuống sông nhé.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (133), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Đến hẹn lại đến ngày ấy

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (133), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Mỗi người một ý nghĩ.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (133), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Thế này cho tiện, đỡ phải ngồi trông, lại còn được uống nước.

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (133), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Xe của "bộ".

Những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (133), Cười 24H, chi co o viet nam, tranh vui, anh vui, tranh hai, anh hai, bao, cuoi 24h
Nghĩa cử cao đẹp nhưng có dẹp được lời nói?

0 comments: