25 tháng 11, 2009

2 comments:

Than thở cuối năm

"Chứng khoán đỏ ửng, buồn man mác.
Đôi mã còn xanh, lấm tấm vàng
Sột soạt đếm lương, toàn tiền lẻ
Đập bàn, quyết định: Tết ngủ ngoan !"

VNIndex đã chính thức chinh phục đỉnh 480.
Chuẩn bị "Trắng" như "chân" những cô gái IRS.
Tiếp tục đi chơi "Mù Cáng Chải"
Tiếp sức cho VNIndex quay đầu.

Cávàng.