23 tháng 8, 2010

Đã hẹn

Đã hẹn rồi sao mãi chẳng thấy đâu
ôi thấy ghét... ghét thật lâu! bõ tức
chẳng lẽ cứ phải gọi ư? không giục!
để cho ta có cớ để bực người

Đã hẹn rồi sao cứ phải đợi, trời!
ngay con phố chẳng nguôi đâu, chờ nhé
chưa hoàng hôn sương cứ rơi, thật tệ
cứ cho ta phải đợi thế này à???

Sắp thi rồi, tám môn nữa mới qua
không đến nhé, cứ chờ ta, chờ đấy
muốn hỏi ư? ta cũng không thèm dạy
phải đợi ta nguôi cái giận bây giờ!

Đã hẹn rồi, thôi thì cố gắng chờ
ta không nỡ bỏ vào thơ lời quát
ừ, có thể chắc tại do đường tắc
nên ta chờ, hắn sắp đến, ta ơi!
Song Duy

0 comments: