19 tháng 8, 2010

Tọa đàm giữa IRS và MCG


Kính mời Quý Nhà đầu tư tham dự chương trình Tọa đàm giữa IRS và Công ty Cổ phần Cơ điện & Xây dựng Việt Nam (MCG) vào 16h00, Thứ Sáu, ngày 20/8/2010 tại Sàn Giao dịch IRS.

0 comments: