17 tháng 8, 2010

Những quảng cáo ấn tượng qua ảnh
"Những điều rất nhỏ sẽ trở nên rất có giá trị nếu chọn được hình thức quảng cáo đúng" (Mark Twain).

Thiết kế sáng tạo đóng vai trò rất quan trọng trong các chiến dịch quảng cáo sản phẩm. Và sau đây là những tuyệt tác quảng cáo qua ảnh của những công ty quảng cáo hàng đầu trên thế giới.


quang-cao-an-tuong-doc-dao
Mặc áo cho Bonsai
Sản phẩm:
Máy điều hòa Fujitsu
Công ty quảng cáo: Grey Singapore
quang-cao-an-tuong-doc-dao-2
Thoải mái mà xơi
Sản phẩm:
thuốc Talcid Bayer
Công ty quảng cáo: Alice BBDO, Istanbul
quang-cao-an-tuong-doc-dao-3
Dính chặt
Sản phẩm:
Keo dán Blits Stik
Công ty quảng cáo: DDB South Africa
quang-cao-an-tuong-doc-dao-4
Thiếu năng lượng ?
Sản phẩm:
Ginsana
Công ty quảng cáo: DDB, Lisbon, Portugal
quang-cao-an-tuong-doc-dao-5
Tính đa năng của bút Papermate
Sản phẩm:
bút Papermate
Công ty quảng cáo: María Fernanda Lares
quang-cao-an-tuong-doc-dao-6
Tiết kiệm 75% năng lượng, ánh sáng đã đủ dùng?
Sản phẩm:
bóng đèn GE EnergySmart
Công ty quảng cáo: BBDO New York
quang-cao-an-tuong-doc-dao-7
Gillette iPhone Application
Sản phẩm:
Gillette
Công ty quảng cáo: BBDO, New York, NY and Singapore / Proximity Singapore, New Zealand, Toronto,
Canada

quang-cao-an-tuong-doc-dao-8
Hitle vs Chaplin
Sản phẩm:
Hut Weber
Công ty quảng cáo: Serviceplan Hamburg / München, Germany
quang-cao-an-tuong-doc-dao-9
Không cần ống ngắm
Sản phẩm: Mắt kính Sears
Công ty quảng cáo: Lg2, Quebec, Canada
quang-cao-an-tuong-doc-dao-10
Đọc ngắn, đọc nhanh
Sản phẩm: Nhật báo Times
Công ty quảng cáo: Ogilvy Cape Town, South Africa

(St)

0 comments: