24 tháng 2, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Buông tay


Chạy xe trên đường, anh nói vài câu làm nó giận, nó buông vòng tay đang ôm anh.
Anh vội vàng dừng xe, kéo 2 tay nó lại và nói: "Giận thì nói, chứ đừng buông tay”.
Nó mỉm cười hạnh phúc, và ôm anh thật chặt.
Hôm nay cũng chạy xe trên đường mà lòng nó đau nhói! Tay nó chưa buông mà anh đã bên người khác.
(Flying Dance)