15 tháng 2, 2011

2 comments:

Đáp án đúng là một hành trình tình yêu.
Sau khi bị Cuốn theo chiều gió sẽ bị gặp Tình yêu Sét đánh. Đau khổ thì sẽ bị thất tình, may mắn thì sẽ được Cầu Hôn ^.^

tình yêu sét đánh
thất tình
cầu hôn