17 tháng 2, 2011

XẢ STRESS: Những câu nói... bất hủ


1.  Dù gái hay trai...
Có thai là đẻ!

2. Hữu duyên "SH" năng tương ngộ
Vô duyên "Đi bộ" bất tương phùng.

3. Con nai vàng ngơ ngác
Ăn thịt bác thợ săn.

4. Gió mùa thu, anh ru em ngủ
Em ngủ rồi, anh... cạy tủ anh đi.

5. Trái tim anh chỉ hai lần mở cửa
Đón em vào và tống cổ em ra.

6. Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Thân em đẹp nhất tòng teng, lắc vàng.

7. Chồng người du kích Sông Lô
Chồng em ngồi bếp nướng ngô... cháy quần.

0 comments: