16 tháng 11, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Những cánh đồng đất Mẹ

Tác giả: Đặng Tuấn Trung 

Sắc màu Tây Bắc
Cánh đồng Sapa
Tam Cốc mùa thu
Cánh đồng An Giang
Vụ màu

Ý kiến của bạn:

0 comments: