10 tháng 11, 2011

XẢ STRESS: Thư giãn với Thơ Bút tre (Tiếp...)

Mẹ tôi thì hơn tuổi tôi
Bà tôi hơn tuổi mẹ tôi rất nhiều
Ô kìa có một cánh diều
Nếu mà có gió thì diều sẽ bay;
___
Tại vì em chẳng có…….kinh
nghiệm nên không thể một mình giúp anh !!!
___
Ra đường sợ nhất cúm gà
Về nhà sợ nhất vợ già khỏa thân;
___
Không đi không biết Tam Đao (Tam Đảo)
Đi thì không biết chỗ nào mà ngu (ngủ)
Một giường nó nhét hai cu (cụ)
Thôi thì cố nhịn đến chu nhật về...
___
Có 2 anh chị đi chơi
Bỗng đâu hòn đá nó rơi vào đầu
Gọi bác sĩ thì còn lâu
Sẵn đây tôi có hộp dầu con hô
Lại thêm 1 ít thuốc bô
Tôi hoà 2 thứ tôi đô vào mồm.

0 comments: