28 tháng 11, 2011

KHÔNG GIAN VĂN HÓA: Những tiết mục đặc sắc nhất trong Cặp đôi hoàn hảo (Tuần 7)

1. Giận anh (Đoan Trang - Trấn Thành)

2. Ngọn lửa cao nguyên (Ngọc Anh - Ngọc Ngoan)

3. Đường Cong (Phương Linh - Giáo sư Xoay)

Ý kiến của bạn:

0 comments: