29 tháng 11, 2011

XẢ STRESSSSSSSSSSS: Ca dao, tục ngữ thời hiện đại

Còn duyên kén cá chọn canh.
Hết duyên ếch đực, cua kềnh cũng vơ.
Còn duyên kén những trai tơ.
Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng.

Làm trai cho đáng nên trai.
Đi đâu cũng có chân dài bám theo.

Em ơi buồn làm chi.
Anh đưa em về sông Đuống.
Ngày xưa cát trắng phẳng lỳ.
Giờ đây cát trắng đen xì em ơi.

Chồng giận thì vợ bớt lời.
Vợ giận, chồng đập tơi bời à nghe.

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ.
Năm canh dài mẹ ngủ đủ năm canh.

Ta về ta tắm ao ta.
Nhỡ may chết đuối người nhà còn vớt lên.

Giữa đường nhặt cánh hoa rơi.
Lượm lên phủi phủi: "Cũ người mới ta".

Bây giờ mận mới hỏi đào.
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa.
Vườn hồng có chó, đến trưa hãy vào!

0 comments: