21 tháng 11, 2011

NHỊP SỐNG IRS: Chatting Corner số 4 "TỘI LỖI: HẬN THÙ HAY THA THỨ?"

Cùng đọc và suy ngẫm với những lời khuyên của Đức Phật về tội lỗi, oán hận và sự tha thứ.


"Tật xấu ta nhìn thấy nơi người khác
Là phản ảnh bản tính của chính ta"


"Ta không nên tìm lỗi của kẻ khác, những điều đã làm, những điều chưa làm xong của họ, mà phải tìm trong hành động của mình về nhiệm vụ và sơ sót chểnh mảng của mình."

"Người mà lúc nào cũng dòm ngó lỗi lầm của người khác, cáu kỉnh, tính xấu nhơ bẩn của chính mình càng tăng trưởng. Người đó khó có thể đoạn diệt được tính nhơ bẩn.”

"Kẻ gây tội lỗi bản tính không phải ác độc. Chúng gây tội lỗi vì ngu si". 

"Không có kẻ thù nào làm hại chúng ta bằng tư tưởng của chính chúng ta về tham dục, đố kỵ, ganh ghét...".

"Hạnh phúc thay cho chúng ta sống không thù hận giữa những người hận thù. Giữa những người hận thù chúng ta sống không thù hận". (Kinh Pháp Cú)

"Sân hận không thể dập tắt được sân hận. Duy có tình thương mới dập tắt được sân hận. Đó là định luật trường cửu".

"Đối với những người thiếu hiểu biết phạm lầm lỗi thì cần phải suy xét và thiện cảm".


"Kẻ nào xâm phạm người ôn hòa, trong sạch và vô tội, qủa dữ sẽ dội trở lại kẻ cuồng dại ấy, như tung cát bụi ngược chiều gió, cát bụi sẽ bay trở vào mắt". (Kinh Pháp Cú)

"Người vô học thức lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác; người bán học thức thì tự trách mình, và người có học thức thì sẽ không trách ai cả".


Tha thứ, không chỉ đơn giản là bỏ qua lỗi lầm cho người khác mà còn là giải thoát cho chính bản thân mình. Nếu bạn cứ ôm mối thù hận ai đó trong lòng thì chẳng khác nào bạn cho một ít thuốc độc vào cuộc sống của chính mình vậy.
Vì thế, nếu bạn đang suy nghĩ xem có nên tha thứ cho ai đó hay không, hãy nhớ rằng, bạn tha thứ không phải là ban ơn cho người ta, mà để làm cho cuộc sống của chính bạn thật sự hạnh phúc hơn.

0 comments: