14 tháng 11, 2011

NGỤ NGÔN GIỮA ĐỜI THƯỜNG: Cách nhìn


Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả : “Thế là hết ! Tôi xong đời rồi ! Tất cả tiền đã hết! Tôi đã mất tất cả!”.
Nhà học giả hỏi : “Thế anh còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại … được đấy chứ?”.
Người đàn ông đáp : “Vâng!?”
Nhà học giả nói : “Vậy thì tôi cho rằng cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!”.

*****
Chỉ với một cách nhìn nhận khác hẳn mà cuộc đời một người thay đổi : Từ chỗ bi quan, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, sang chỗ lạc quan, có thể sẵn sàng bắt tay vào làm lại từ đầu …
Sự việc thì vẫn thế, chỉ cách nhìn của chúng ta thay đổi, và cuộc đời cũng thay đổi …

0 comments: